Обновления

Великомученик Фео́дор Стратилат, Гераклийский

Главная > Православный календарь > Великомученик Фео́дор Стратилат, Гераклийский

Тропарь великомученику Феодоpу Стpатилату, глас 4

Воинствосло́вием и́стинным, страстоте́рпче,/ Небе́снаго Царя́ воево́да предо́брый был еси́, Фео́доре:/ ору́жиями бо ве́ры ополчи́лся еси́ му́дренно/ и победи́л еси́ де́монов полки́,/ и победоно́сный яви́лся еси́ страда́лец./ Те́мже тя ве́рою// при́сно ублажа́ем.

 

Кондак великомученику Феодоpу Стpатилату, глас 2

Му́жеством души́ в ве́ру оболки́йся/, и глаго́л Бо́жий а́ки копие́ в ру́ку взем, врага́ победи́л еси́,/ му́чеников преве́лий Фео́доре,// с ни́ми Христу́ Бо́гу моля́ся не преста́й о всех нас.

Молитва великомученику Феодоpу Стpатилату

О, святы́й, сла́вный и всехва́льный великому́чениче Фео́доре Стратила́те! Мо́лим тя пред ико́ною твое́ю свято́ю: моли́ с на́ми и о нас, раб Бо́жиих (имена), умоля́емаго от Своего́ благосе́рдия Бо́га, да ми́лостивно услы́шит нас, благосты́ни у Него́ прося́щих, и вся на́ша ко спасе́нию и житию́ ну́жная проше́ния да испо́лнит. Еще́ же мо́лим тя, святы́й победоно́сче Фео́доре Стратила́те, разруши́ си́лы возстаю́щих на ны враго́в, ви́димых и неви́димых. Умоли́ же Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Созда́теля, изба́вити нас от ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ испове́дуем предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Главная > Православный календарь > Великомученик Фео́дор Стратилат, Гераклийский